ร่วมงาน Zonta Area 6 Meeting #2 / 2022-2024

เมื่อวันที่ 21 พย 2566 ท่านนายก ซ.พลตรีหญิงกชกร ไชยบุตร และ สมาชิก ซอนต้าเชียงใหม่

ร่วมงาน Zonta International Distict17 Area 6 Meeting #2 / 2022-2024

ที่ ห้องประชุม Somerset Ballroom  โรงแรม The Berkely Hotel กทม

ภาพบรรยากาศภายในงาน