ติดต่อเรา

คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม.) ทันตกรรม

617/9 อาคารเลิศกิตติ ถนนเจริญเมือง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์: 053-266557