มอบทุนการศึกษา เด็กบ้านโชคดี อ.แม่อาย เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 กพ 64 ทพญ.ลัดดาวรรรณ กิตติรังสิ นายกสโมสรซอนต้าเชียงใหม่  และ ทีมงานสมาชิกสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ ได้เดินทางไป มอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งบริจาคอาหารแห้ง ให้แก่ เด็กน้อยผู้ด้อยโอกาสบ้านเด็กโชคดี ที่ตั้ง 480 หมู่14 บ้านร่มไทย ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

มอบทุนการศึกษา เด็กบ้านโชคดี อ.แม่อาย เชียงใหม่

มอบทุนการศึกษา เด็กบ้านโชคดี อ.แม่อาย เชียงใหม่

มอบทุนการศึกษา เด็กบ้านโชคดี อ.แม่อาย เชียงใหม่

 มอบทุนการศึกษา เด็กบ้านโชคดี อ.แม่อาย เชียงใหม่

มอบทุนการศึกษา เด็กบ้านโชคดี อ.แม่อาย เชียงใหม่

มอบทุนการศึกษา เด็กบ้านโชคดี อ.แม่อาย เชียงใหม่

มอบทุนการศึกษา เด็กบ้านโชคดี อ.แม่อาย เชียงใหม่

มอบทุนการศึกษา เด็กบ้านโชคดี อ.แม่อาย เชียงใหม่

มอบทุนการศึกษา เด็กบ้านโชคดี อ.แม่อาย เชียงใหม่