โครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ณ เทศบาลตำบลหนองหอย ร่วมกับสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9

วันพุธที่ 9 พ.ย. 2565 สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 นำโดย นายกนุชนภา วงษ์เจริญสิน

SOM/PAD รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ , ซ.รมณีย์ เธียรประสิทธิ์ นายกก่อตั้ง, ซ.ยุพเยาว์ เพียรพาณิชย์พร อดีตนายก และ ซ.คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรฯ

และสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ นำโดยท่านนายก ซ.พลตรีหญิงกชกร ไชยบุตร, อนก.สุวิมล ลิ้มเล็งเลิศ

ทำกิจกรรมโครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่สตรีผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมมอบทุนสนับสนุนต่อยอดโครงการฯ

โดยมี คุณจิระพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอยเป็นตัวแทนรับมอบ ณ เทศบาลตำบลหนองหอย  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม ในงาน