องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ร่วมกับสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ทำความดีต้องชื่นชม” มอบกำลังใจทีม อสม.

วันที่ 24 ก.ย. 63 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทำความดีขอชื่นชม” โดยสโมสร ซอนต้า เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อชื่นชมความดีของทีม อสม.องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

โดยมีคณะผู้บริหาร ซอนต้าประเทศไทย อาทิเช่น คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ และ คุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ จาก กรุงเทพมหานคร ร่วมงานในครั้งนี้

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นำโดย เช่น ซอนเชี่ยน ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทีมงาน อาทิ ซอนเชี่ยน ทพญ.ลัดดาวรรณ กิตติรังสิ นายกสโมสรซอนต้าเชียงใหม่,  ซอนเชี่ยนสุวิมล ลิ้มเล็งเลิศและ ซอนเชี่ยนพลตรีหญิงกชกร ไชยบุตร ร่วมงานให้กำลังใจ ทีม อสม.องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ที่ทำหน้าที่เป็นมดงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ตั้งแต่การเฝ้าระวัง โรคติดต่อ ไวรัส Covid -19 เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ออกเยี่ยมผู้กักตัว นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่

และ ตอนท้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ยังได้นำ ผู้ร่วมงาน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่