ร่วมปลูกไผ่ รักษ์โลก เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ที่ อบต.ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สโมสรซอนต้าเชียงใหม่ นำโดย ซอนเชี่ยน ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ (นายกก่อตั้ง)

ซอนเชี่ยน พลตรีหญิง กชกร ไชยบุตร นายกสโมสรซอนต้าเชียงใหม่  และ สมาชิก

ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ข่วงเปา นำโดย นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ นายก อบต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ ชาวบ้าน  

จัดกิจกรรมปลูกไผ่ รักษ์โลก เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และสร้างแหล่งอาหาร ในพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านน้ำดิบสามัคคี ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เพื่อให้สมาชิกซอนต้าเชียงใหม่และชุมชนท้องถิ่นเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ อันเป็นแนวทางหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน