โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี หัวข้ออบรม การผลิตลูกประคบ

เมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 สโมสร ซอนต้า เชียงใหม่ ได้จับอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี หัวข้ออบรมการผลิตลูกประคบ ณ อาคารเลิศกิตติ  (CM Dental Clinic) ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญการผลิตลูกประคบ โดยมีส่วนประกอบ ของสมุนไทย หลากหลายชนิด มาสาธิตการทำ มีกลุ่ม สตรี แม่บ้าน และ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม ประมาณ 30 คน