โครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ที่ รร.เฉลิมพระเกียรติ48พรรษา อ.เมือง จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค 2563 สโมสรซอนต้า เชียงใหม่ ร่วมกับ คุ้มเสือ (Tiger Kingdom) ได้จัดกิจกรรม

โครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

ให้กับนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง จ.ลำพูน

 

กิจกรรม เช่น จัดประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อเรื่อง “ยุติความรุนแรง ต่อ สตรีและเด็ก

ซึ่งผลการประกวด มี ดังนี้

  1.  รางวัลที่1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่  นางสาว วัลลภา เซ่งลี้

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่  นางสาว ปัญจรัตน์ เอื้องมณี

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นางสาว ชนาภา สุขยานุดิษฐ์

  1.  รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาว ชนาภรณ์ คุ้มประภา และ นางสาว กรรณิกา ป่าดอน

และ หลังจากทำกิจกรรม ทาง Tiger Kingdom ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม น้ำดื่ม  ให้กับนักเรียน ทุกคนของโรงเรียน

ภาพบรรยากาศ ในกิจกรรม ในวันนั้น