เชียงใหม่ สโมสรซอนต้าชื่นชม อสม.ทำดีเพื่อสังคม

สโมสรซอนต้า  เชียงใหม่  ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ  จัดกิจกรรมโครงการ “ทำความดีเราขอชื่นชม” ยกย่อง อสม. ผู้เสียสละทำงานช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย

ที่อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ  ดร.สมบูรณ์  สู่ประเสริฐ  ประธานมูลนิธิชีวิตใหม่  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคุณหญิงจินดา  เจริญจรุงเวชช์  และทันตแพทย์หญิง ลัดดาวรรณ  กิตติรังสี  นายกสโมสรซอนต้า  เชียงใหม่  พร้อมคณะ  ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการทำความดีเราขอชื่นชม  โดยมีนายธนวัฒน์  ยอดใจ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ  นำ อาสาสมัครสาธารณสุข  หรือ อสม. ในพื้นที่กว่า 150 คนเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อเป็นการชื่นชมความดี  และให้กำลังใจ อสม. ทุกคนที่ถือเป็นพลังสตรีผู้เสียสละ  ทุ่มเทแรงกายแรงใจ  ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน  โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย  โดยมีกิจกรรม Powerful talk เผยแพร่ประสบการณ์และเรื่องราวที่มีคุณค่าในการดำเนินงานจิตอาสา  และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทั้งนี้ อสม. ถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข  ซึ่งการทำงานจิตอาสาเป็นงานที่ต้องใช้พลังใจ  พอ ๆ กับกำลังกายสโมสรซอนต้า  ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคคลเหล่านี้  จึงได้จัดกิจกรรมยกย่องความดีงามเสริมสร้างกำลังใจ  ให้กับเหล่า อสม. ผู้เสียสละ

เครดิตภาพและข้อมูล : https://region3.prd.go.th/topic/news/14475