ประชุมสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2020-2022

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ได้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารสโมสรซอนต้า ปีบริหาร 2020-2022 ครั้งที่ ที่ 1/2020-2022 นำโดย ซ. ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสิรฐ นายกก่อตั้ง สโมสรซอนต้าเชียงใหม่

ณ.ชั้น2 อาคารเลิศกิตติ (CM Dental Clinic) ถนนเจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่