ประชุมสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2020-2022

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ได้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารสโมสรซอนต้า ปีบริหาร 2020-2022 ครั้งที่ 2/2020-2022 ณ.ชั้น2 คลินิก ทำฟันเชียงใหม่ (CM Dental Clinic) ถนนเจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ซึ่งได้มีการ มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 6 ทุน เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ให้แก่ เด็กในอุปถัมภ์ของสโมสรซอนต้าในโครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าจากพ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์

และ ซอนเชี่ยนศศินันท์ พึ่งโพธ์ ได้บริจาคเงินเข้า สโมสร จากการสนับสนุนส้ม เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท