ทต.ป่าก่อดำ ร่วมกับสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ทำความดีต้องชื่นชม” มอบกำลังใจทีม อสม.

วันที่ 1 ส.ค. 63 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ว่าที่ร้อยตรี ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทำความดีต้องชื่นชม” โดยสโมสร ซอนต้า เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อชื่นชมความดีของทีม อสม.ตำบลป่าก่อดำ

โดยมีคณะผู้บริหาร ซอนต้าประเทศไทย อาทิเช่น คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์,  ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์

ทพญ.ลัดดาวรรณ กิตติรังสิ นายกสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ และ นายกสโมสรซอนต้าเชียงรายพร้อมทีมงาน ร่วมงานและให้กำลังใจ ทีม อสม.ตำบลป่าก่อดำ ที่ทำหน้าที่เป็นมดงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ตั้งแต่การเฝ้าระวัง โรคติดต่อ ไวรัส Covid -19 เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ออกเยี่ยมผู้กักตัว นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่