กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า”

ในวันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า”

โดยมูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และขอขอบพระคุณสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ และ Tiger kingdom กลุ่มเพื่อนช่างผมภาคเหนือ ร่วมกับมูลนิธิเชียงใหม่ ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม น้ำดื่ม พร้อมกับบริจาคของให้กับโรงเรียน